Sociëteit Eendragt sinds 1820

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Op de woensdagavond wordt er gecompareerd

Op deze avond gelden bepaalde gebruiken. Het is toegestaan aan leden om hunner kwaliteiten in de diverse spellen te tonen tot 23:00 uur. Dan dienen de kaarten te worden opgeborgen, de dam- en schaakstukken eveneens en ook de biljartkeus moeten plaats maken.

Het is dan tijd om de lokale nieuwtjes uit te wisselen, de maatschappelijke, politieke en economische toestand te beschouwen. Voor leden die hun kunsten willen vertonen op het literaire vlak is er evenwel ten alle tijde één podium.

Een aantal avonden in het jaar worden gereserveerd voor bijzondere bijeenkomsten. Denk hierbij aan (algemeen toegankelijk) een klaverjas- en schutjasavond, een bridgeavond en de Pubquiz.
Jaarlijks organiseert de sociëteit ook de 'Groote Vischpartij', hierbij zijn introducees welkom.

Tenslotte vindt op de woensdagavond voor Hemeltsvaartdag de ledenvergadering plaats.

Leden van de jubileum commissie 200 jaar Sociëteit Eendragt Makkum

Voorzitter: Otto Gielstra
Lid:Joep Bergsma
Lid:Albert van der Woude