Sociëteit Eendragt sinds 1820

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Bij het schutjassen werd de TWEEDE prijs gewonnen door het favorite team Poog/Smink.
Opnieuw werden zij afgetroefd door een gemengd koppel namelijk Ruda Waterlander en Albert v.d. Woude.

Bij het klaverjassen werd Sando v.d Meer eerste en was de tweede prijs voor ....

Deze uitslag volgt ook nog