Sociëteit Eendragt sinds 1820

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Boeren Burgers en Buitenlui weten nu waar De Eendragt zetelt.

Het emailleschild is op de buitenmuur van het sociëteitsgebouw aangebracht. Iedereen die zijn/haar ogen de kost geeft kan nu zien waar bij tijd en wijle buitengewone belangrijke berichten, beslissingen, bespiegelingen, beschouwingen, besluiten en beoordelingen het levenslicht aanschouwen.

Vele doven vervolgens als een nachtkaars uit, enkele bereiken het stadium van uitvoering. Dit laatste geschiede de 20e juli 2022. Een onzer nieuwste leden is nog fris en pakt door. Waar oudere sociëteitsleden 'het' vaak nog even verder willen bekijken, of 'het' nog wat langer willen overdenken, dit lid voegt de daad bij het woord.

Een drietal andere leden stond erbij en keek er naar. Dit om te voorkomen, dat het schild enigszins schuin zou hangen, of toch niet geheel in het midden. Verder leverden ze nog een bijdrage door de schroeven waarmee het schild is vast gezet te overhandigen.

We kunnen vaststellen dat deze gezamelijke inspanningen hebben geleid tot een zeer bevredigend resultaat.

Het eeuwenoude gebouw heeft 'suver' weer wat meer glans gekregen.

het emailleschild en de hulptroepen
De heer Bonthuis siert het sociëteitsgebouw op. Fotograaf de heer Poog....

het hangt, dat waar aan ik mij heb verplicht.
Ik zoek de spullen langzaam bij elkaar.
Mijn benen zijn als buizen lood zo zwaar.
Zweetdruppels lopen over mijn gezicht.

Vrij naar en met dank aan Gerrit 8erberg.