Sociëteit Eendragt sinds 1820

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

De Grootte Vischwedstrijd van 13 juli 2022.

Het moet nog geverifieerd worden, maar één van de Heeren dacht dat dit de 197e Vischwedstrijd was in de 200 jarige geschiedenis van de Sociëteit Eendragt. Het nog te verschijnen jubileum boek bevat misschien het antwoord en anders ligt er een leuke taak in het verschiet. Alle pagina’s uit de geschreven documenten, zoals notulen en jaarverslagen zijn gedigitaliseerd (nou ja gefotografeerd met digitale fotoapparatuur). Het napluizen van deze ‘big data’ zal ongetwijfeld het juiste aantal keren opleveren.

De ‘Vischwedstrijd’ werd dit jaar op dezelfde wijze georganiseerd als vele keren daarvoor. Half acht begon de wedstrijd en tijdens de wedstrijd werd de eindtijd bepaald. Dit werd kwart voor tien. Traditie getrouw werden er ook dit jaar weer vissen gevangen buiten de reglementaire tijd. De heer Pim Bergsma heeft hier de laatst jaren een abonnement op, net na het fluitsignaal ving hij dan een paling waarmee hij de wedstrijd zou hebben gewonnen, maar deze keer moest hij verstek laten gaan. Nu was het de heer Bert Bosma die buiten de tijd vissen ving. Nog een verschil met voorheen, hij ving de vissen voor aanvang. Slechts enkele minuten edoch ze telden niet.

langs de boorden van de visstek
Een enkeling heeft even tijd voor de fotograaf, de overige vissers staren naar.....

De nummer 1 van vorig jaar heeft de hengel nog even kunnen gebruiken, een technisch probleem hield hem lange tijd bezig. Maar eenmaal los was het ook direct raak. Een joekel van een tak hing aan de haak. Helaas betekende dit ook meteen het einde van zijn vissen. Het technisch probleem manifesteerde zich wederom. Alles in de knoop.

Tijdens de nazit werd een en ander nog eens geëvalueerd. Natuurlijk waren er ook opmerkingen te horen over de organisatie, de betrouwbaarheid daarvan dan, maar dit leidde voorwaar niet tot grote consternatie. Dit alles geschiedde onder het genot van licht alcoholische dranken en enige spiritualiën. De heer Bert Bosma serveerde naast de kaasblokjes en grillworst van de directie luxe wraps en smakelijke sandwiches.

1: Rob Genee, 74 centimeter
2: Ruurd Boonstra 32 centimeter
3: Bert Bosma 30 centimeter.

De meting was uitbesteed aan de heer Poog. Klachten kunt u dus bij hem kwijt.