Sociëteit Eendragt sinds 1820

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Met uitzondering van een aantal sociëtietsleden waren alle andere deelnemers hier van op de hoogte. Maar zonder geluk vaart niemand wel en dat gold ook in dit geval, alles werd keurig opgelost.
Uiteindelijk gingen we los met 4 tafels klaverjassers (16) en 2 tafels schutjassers. (8+2).

Wel was er dit jaar bij de schutjassers, de hierboven genoemde +2, een stilzit paar, maar dat stilzitten was wel goed voor 20 streepjes, voor een aantal paren meer streepjes, dan dat ze met het kaarten zelf zouden gaan verdienen.

Het Klaverjassen werd gewonnen door Toos en Henk van As, met een score van 5275. Tweede werden Piety en Jan Hiemstra met 5250 punten. 3e Meta v.d Woude en Willem v.d Veer, 4e Joekie Kooistra en Sjirry Kooistra, 5e Ruurd Boonstra en Bouke van Dijk, 6e Gea en Aant Bakker, 7e Pim Bergsma en Wim Schoon en de poedelprijs ging naar Rob Genee en Johan Rinia.

Het schutjassen werd gewonnen door Johan van Dijk en Wybren Zijlstra, 2e Cees Tijmstra en Piet Bosma, 3e Ruda Waterlander en Albert v.d Woude, 4e Jochum Smink en Arend Poog en hier ging de poedelprijs naar de ‘bruorren’ Lutgendorff (Tjeerd en Jan).

De poedelprijzen, fraaie gedecoreerde bierpullen, waren aangeboden door de heer Sietze Bouma van HCR De Prins.

Dankzij de overvloedige aanwezigheid van hartige hapjes, andermaal verzorgd door de President Directeur hemzelf, werd het voor de niet reguliere bezoeker van een soci:eteitsevenement, een bijkans onvergetelijke avond. Volgend jaar maar weer dus.