Sociëteit Eendragt sinds 1820

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Top overleg.

200 jaar oud worden heeft toch wel veel voeten in de aarde

Met name de uitgave van het jubileumboek brengt de nodige reuring. De partijen aangeschreven om financiële 'stipe' te krijgen zijn het unaniem met elkaar eens. De Sociëteit Eendragt sinds 1820, moet nu formeel een vereniging worden alvorens de toegezegde gelden zullen worden overgemaakt.

Dat ondanks de 'semi lockdown' vanwege het coronavirus (Covid-19) hebben enkele leden van de sociëteit een vergadering belegd in het alternatieve sociëteitslokaal, namelijk in de Waag.

Triest dat we dit jaar 2020 al voor de 2e keer een bijeenkomst moeten houden buiten het officiële lokaal. Waar het de overheid in 1842 niet lukte om de lokaliteit van de 'Eendragt' te sluiten, dan wel de openingsuren drastisch te beperken, is het dan nu wel zover. En niet enkel het sociëtitslokaal maar ook alle ander horeca vestigingen. Het zijn barre tijden. Zeker voor sociëteitsleden, die allen een respectabele leeftijd hebben. Helaas is het wel de leeftijd die ook bij de meest kwetsbare groep hoort waarop het coronavirus zich richt.

Edoch het is niet anders. Na langdurig overleg waarbij alle voors en tegens de revue hebben gepasseerd werd besloten om de kosten voor lief te nemen en de vereniging door ene notaris te laten vastleggen.
Omdat het in deze tijden slecht afspraken maken is, is besloten om dit via een doehetzelf notaris te regelen. De heer van der Woude heeft namens de delegatie de opdracht gekregen om dit rond te maken.