Sociëteit Eendragt sinds 1820

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Jaarvergadering 29 mei 2019

De vergadering stond voor een groot deel in het teken van het naderende jubileum. 200 jaar Sociëteit Eendragt. De directie schetste een beeld van wat er allemaal wel niet te gebeuren staat, maar u zult begrijpen, dat we daarover hier niet kunnen uitweiden.

Verrassend was de volgorde van de agendapunten.
Bij een aantal 'Heeren' deed dit de wenkbrauwen fronsen, maar ook hier kunnen we hier niet verder over uitweiden.

Tegenwoordig is een vergadering geen vergadering meer, als er geen beeldmateriaal van wordt geschoten.
Nu bleek dat de 'Heeren' in ieder geval wel goed de actualiteit volgen, want de camera was nog niet daar of de discussie over de AVG barstte los. Gelukkig kregen we de geruststellende opmerking, dat er toch niet wordt gecontroleerd.

Op hoop van zegen dan maar en plaatsen die beelden.