Sociëteit Eendragt sinds 1820

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Agenda... + ....

Woensdagavond 25 mei staat de ALV op het programma. LET OP! We beginnen om 19:15 uur i.v.m de wedstrijd van Feijenoord tegen AS Roma.

 

Agenda ALV 25 mei 2022 aanvang 19:15 uur
1 Opening
2 Mededelingen
3 Jaarverslag 2018-2019
4 Administratieve afhandeling Pandemie
5 Jaarverslag thesaurier
6 Benoeming kascommissie
7 Pauze
8 Bestuursverkiezing
9 Ballotage nieuwe leden
10 Jaarprogramma + wat ter tafel komt
11 Rondvraag
12 Sluiting

Hieronder staat een overzicht van de periode 2016 - 2022. Het toont de gegevens die we wel hebben en ook wat we missen.

Punt 4 van de Agenda tracht in één epistel de periode 2018-2021 toch voor het nageslacht in de boeken vast te leggen.

overzicht