Sociëteit Eendragt sinds 1820

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

of er is niet op alternatieve locaties gevist, of de abonnementen van de leden staan zulke moderne technieken niet toe, of ......

Hoe dan ook de verwachte beelden uit Delfzijl en Guernsey kwamen niet binnen en dus werd de uitslag van de wedstrijd bepaald door het aantal deelnemers dat aanwezig was op de eigen visstek van de sociëteit.

Klokslag 19:00 uur konden de vissers los, althans die vissers onder ons die zelf alle technieken beheersen. De heer van der Eems, een door de wol geverfd visser, verschalkte als eerste een vis. De tweede was voor de heer J. Bergsma, een joekel en daarmee stond de rest van het veld al snel op een schier onoverbrugbare afstand zo leek het.

Edoch de Heeren zouden de Heeren niet zijn en ze gingen er allemaal nog eens goed voor zitten. Diverse strategieën werden gevolgd. De 'rookies' gingen voor veel kleine vissen, de gevestigde orde voor enkel groot. De 'snooker' onder hen scoorde alras een geweldig bos takken. Mooi het vaarwater opgeruimd, maar helaas niet goed voor centimeters. Hellup, er was weer een klein visje gevangen en dat moest door de eega van de heer Bergsma van de haak worden gehaald. Vervolgens moest ze weer een 'meits'' op de haak schuiven en ook nog zorgen voor de inwendige mens alvorens zelf weer de hengel ter hand te kunnen nemen.

Met de binnenkomst van de heer Poog werd de aandacht verlegd naar de weersituatie. Inderdaad donkere dreigende wolken pakten zich samen, maar zowel buienrader als het véél betrouwbaardere weeralarm voorspelden geen regen van betekenis. De heer Poog bleef dit evenwel sterk in twijfel trekken en na het nuttigen van één enkele versnapering koos hij er voor om huiswaarts te keren. Voor de heer Bosma was dit ook het sein om te vertrekken en in zijn kielzog volgden de heren Sieswerda.

Om 21:00 uur sluit de wedstrijd en dat was mooi op tijd, want er vielen nu inderdaad enige druppen. De nog aanwezige leden en introducees nestelden zich in het geriefelijke tuinhuis. Onder het genot van enig gedestilleerd en/of een pilsner werden de resultaten nog even door genomen. De officiële bekendmaking vond vanzelfsprekend plaats in het sociëteitslokaal.

Buitengewoon aardig was dat er ook 'buitenlui' naar de prijsuitreiking waren gekomen.

Dit jaar was er een goed gevulde prijzenpot, dat de gedelegeerde kon maar liefst zes prijzen uitreiken.

De winnaar werd de heer J. van Dijk, viste met brood en ving meerder vissen(66). De tweede plaats was voor de heer J. Bergsma, na de joekel volgde nog een scharminkel(55). De heer van der Woude ving met veel hulp ook vier visjes, maar pakte daarmee wel de derde plek(52). Vier en vijf eindigden ex aequo mevrouw van der Woude en ons senior lid de heer R. Genee(44). Op de zesde plaats eindigde de heer K. van der Eems(25).

Helaas de andere deelnemers sloegen deze avond niet iets schoons aan de haak, maar daar meesmuilde niemand over. Het was een gezellige avond.

Hier onder nog enkele sfeerbeelden.

Tik halverwege de foto op de linkerkant/rechterkant van het scherm. Het bekijken van de foto's gaat dan verassend eenvoudig

1 / 10

Vischwedstrijd 19 juni 2019
2 / 10

Vischwedstrijd 19 juni 2019
3 / 10

Vischwedstrijd 19 juni 2019
4 / 10

Vischwedstrijd 19 juni 2019
5 / 10

Vischwedstrijd 19 juni 2019
6 / 10

Vischwedstrijd 19 juni 2019
7 / 10

Vischwedstrijd 19 juni 2019
8 / 10

Vischwedstrijd 19 juni 2019
9 / 10

Vischwedstrijd 19 juni 2019
10 / 10

Vischwedstrijd 19 juni 2019